پلاک 14
دستنوشته ها ی یک خبرنگار

کلماتی رو ازشوهرم به نقل از رسول خدا یاد گرفتم و اونو حفظ کردم که مارو به صبوری در برابر مشکلات ترقیب میکرد.

تااینکه شوهرم از دنیا رفت خیلی برام سخت بود ولی کلمات رو به زبون آوردم و باخودم فکرکردم چطور ممکنه با این کلمات کسی بهتر از همسرم نصیبم بشه . عده ام که تموم شد دیدم در میزنن....
ادامه مطلب


نوشته شده در تاریخ چهار شنبه 28 ارديبهشت 1390 توسط علی جعفری

برچسب ها: صبر پاداش صبر ام سلمه داستان دعا  

برگه های دفتر رو تند تند ورق زدم و وقتی به جلدش رسیدم محکم با کف دستم اونو کوبیدم روی میز و داد زدم :ساررررررررررررررا!!
انگار برق گرفته باشه سارا از ردیف وسط میزها پرید بالاو جواب داد :بله خانم ؟
- یالا بیا پای تخته ببینم ..
دستش رو که به حالت اجازه گرفتن تا اون موقع بالا نگه داشته بود آروم آورد پائین درحالیکه از آروم آروم از پشت میز داشت خارج میشد گفت : چشم خانم..
نمیخواستم احساسات رو با وظیفه ام قاطی کنم برای همین عصبانیتم رو حفظ کردمو سرمو انداختم پائین تا اینبار دیگه نگاهم به نگاهش نیفته .وقتی اومد کنارم وایساد ترس رو میشد در وجودش احساس کرد
ادامه مطلب


نوشته شده در تاریخ چهار شنبه 21 ارديبهشت 1390 توسط علی جعفری

برچسب ها: مشق شب فقر معلم دانش آموز ترس اشک 

سفرنقطه به نقطه زیرآتش سنگین دشمن وتهیه کاملترین نقشه جنگی،ایفای نقش جدی وغیرقابل انکار درناکامی سردارقادصیه،عقب راندن دشمن تاعمق 27کیلومتری عراق،ترسیم واجرای 3عملیات پیچیده نظامی درکمترازیکسال وفرماندهی قرارگاه کربلا ،جانشینی فرماندهی کل قرارگاههای جنوب،جانشینی فرماندهی یگانهای زمینی سپاه تنها بخشی ازفعالیتهای متفکرانه برنده "جنگ موانع" درجنوب کشور بشمارمیرود.ادامه مطلب


نوشته شده در تاریخ دو شنبه 12 ارديبهشت 1390 توسط علی جعفری

برچسب ها: جومونگ  ایرانی شهید باقری اولین خبرنگار واقعه طبس  
مرجع دریافت قالبها و ابزارهای مذهبی
By Ashoora.ir & Blog Skin