پلاک 14
پلاک 14
دستنوشته ها ی یک خبرنگار

اینکه میگویند تاریخ همیشه تکرار میشود سخنی گزافه نیست،بلکه سخنیست ازسرعقل و تجربه وآنانکه این مهم را نادیده میگیرند هزینه زیادی را بابت تجربه دیگران خواهند پرداخت.

این روزها دُر افشانی های نعیمه اشراقی فرزند متفاوت خانواده امام (ره) نُقل محافل عام و خاص شده است .سخنانی که کنگره آمریکا و رژیم صهیونیستی میلیونها دلار بابت تخریب جمهوری اسلامی اگر هزینه میکردند هم نمیتوانستند نتیجه ای مانند آنچه ماحصل این دُر افشانی ها شد بدست آوردند.

اگر ماجرای انتشار تصاویربدون حجاب دختر نعیمه اشراقی توسط خودش یا ماجرای مصاحبه اخیرش درباره حجاب و لزوم رنگ ولعاب دار شدن ظاهر زنان آنهم در جایگاه سخنگوی جمهوری اسلامی بعنوان زبان دیپلماتیک حرکت نو درعرصه هدایت بین المللی را نادیده بگیریم ،گوهر افشانی اخیر خانم متفاوت ! را نمیتوان نادیده گرفت.

اینکه او فرزند خانواده امام (ره) است جای خود؛ اگر چه انتساب به خانواده ای شریف و دارای حرمت نزد مردم ایران و جهان هرگز مانع از انتقاد آنهم به سخنانی که باورهای یک جامعه را به تمسخر گرفته نخواهد بود. حال اینکه وظیفه موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره) و شخص سیدحسن خمینی بعنوان مسوول این موسسه و یادگار امام چیست ؟خود نوشتار مفصلی را میطلبد.


چه دُر افشانی خانم نعیمه اشراقی و چه نامه فرزند شهید همت هردو دردی را به جان مردم تحمیل کرد که بعید است حالاحالاها زخم آن در دلها التیام بگیرد.اگرچه جنس این دو مطلب کاملا متفاوت بود ودربرخی موارد نمیتوان آنها را بایکدیگر مقایسه کرد.اما نتیجه این شوخی مزخرف را میتوان در یک پارگراف نامه مذکور اینچنین خلاصه کردکه :

-... حس می‌کنم در جنگ گذشته کلاه گشادی بر سر خانواده‌های کشته‌های جنگ و کل رزمنده‌ها گذاشته شده. رزمنده‌ها در جبهه جنگ و زیر رگبار گلوله و بمب و خمپاره بودند و خانواده‌های‌شان در سخت‌ترین شرایط زندگی می‌کردند (و این سختی بعد از شهادت و جانباز شدن رزمنده‌ها ادامه یافت و گاهی بیشتر هم شد..) و آن‌وقت این خانم که در خوشی تمام به سر می‌برده و سایر افراد مشابهش، چنان تفکر و شخصیتی داشته و دارند و تمام‌شان هم به خودشان افتخار می‌کنند...

واین جملات همان چیزی بود که تئوریسن های بزرگ جهان غرب برای بدست آوردن آن سالها دولتهای غربی را متحمل هزینه های گزافی برای مقابله باجمهوری اسلامی نمودند و آن چیزی نیست جز" بدبین کردن به نظام ازدرون" و جمله فوق آنجایی رنگ یأس و ناامیدی را تداعی میکند که نویسنده میآورد:" افرادی که آن‌قدر بی‌شعور و نفهمند که این را درک نمی‌کنند که با این ... فقط باعث می‌شوند در جنگ بعدی کسی برای‌شان نجنگد و خواهر و مادر و دختر و باقی زنان فامیل و آشنای‌شان مثل سده‌های گذشته در زیر دست و پای سربازان دشمنان شرقی و غربی قرار بگیرد ... و کشورشان دوباره تجزیه شود و از این هم کوچک‌تر گردد..." دقیقا مهره های شطرنج این بازی احمقانه را جایی میچیند که دشمن سالها آرزوی تماشای آن را در مخیله خود هم نمی گنجاند.

 


وقتی فوکویاما درسال 1365در اورشلیم بابه تصویر کشیدن چندغواص بسیجی ازپرواز پرنده جمهوری اسلامی با دوبال سرخ و سبز وزره ی بنام ولایت  سخن به میان میآورد و برای نابودی آن طراحی مهندسی معکوس بااولویت تخریب ولایت فقیه را مطرح میساخت، چه کسی میتوانست برای این تخریب اینقدر بانفوذتر از خانم متفاوت! باشد که ازخانه امام(ره) برخواسته و بدون کمترین هزینه ای اینچنین تخریب امام (ره) و بیت ایشان را در سطح جامعه کلید بزند؟ دقیقا همان کاری که شتر سوار جنگ جمل کرد.

اگر چه میدانم با این قیاس مورد تهاجم قرار خواهم گرفت اما واقعا اگر قرار باشد برای این زن بدنبال مشابهی در تاریخ بگردیم چه کسی را نزدیکتر از حمیرا خواهیم یافت؟ کسی که درمیان منصوبین به اهل بیت خود را تافته جدا بافته برمیشمرد وازجوانی و رنگ و لعابش مایه میگذاشت تا خود را صاحب مقام روشنفکری جامعه زمانه خود معرفی کند؟

اگر اراجیف بیان شده درباره برخی همسران پیامبر را نادیده بگیریم مگر غیر ازاین است که مسجد النبی خانه پیامبر بود وبراساس آیه شریفه " یا ایها النبی انا احللنا لک ازواجک الاتی اتیت اجورهن"(1) نه درمهر هیچ یک از همسران ایشان بود ونه در سهم الارثی که بدان معتقد نبوده و نیستند واگرهم بودند سهم هر یک فقط یک وجب در یک وجب میشده نه بیشتر. مگر نبود که او بدون اجازه ایشان غیرخانه را وارد خانه ساخت (2) درحالیکه سالها بعد سوار برقاطری خاکستری هراسان برمسجد النبی وارد  واز حضور پیکرپاک مطهر جگرگوشه رسول الله(ص) دراین خانه ممانعت کرد(3) و حال چه کسی برخلاف نظر معمار این انقلاب و با کدام سخنان نامحرمان جمهوری اسلامی را تا بیت شریف امام (ره) وارد ساخته است و ازآنان پذیرایی میکند؟ 

مگر بلند کردن صدا نزد پیامبر(ص) برخلاف دستور صریح قرآن نبود؟(4) که اگر بود واقعا چه کسی با کلنگ زدن نزدگوش پیامبر(ص) این دستور را به نفع امیال خود تعریف کرد؟ حالا و دراین عصر اگر سخنان 16اسفند 1357حضرت امام (ره) را که میفرمایند:" زنان اسلامی باید با حجاب اسلامی بیرون بیایند. نه این‌که خودشان را بزک کنند و..." را صدای امام بدانیم امروز چه کسی با انتشار تصاویر بدون چادرخودش ،بوت های رنگی جذب و تصویر دخترش با تی شرت و شلوار و روسری نیم بندش " صدایش را از پیامبر این امت بلندتر کرده است ومدعی آن است که میخواهد ساختار شکن باشد؟!

اگر خانم نعیمه اشراقی بنابر هر مصلحتی این جملات و ادامه آن که درمورد چگونگی حضور زنان درادارات است را نخوانده یا فراموش کرده  بد نیست از پدرشان درباره مصاحبه وی که در روز 17 اسفند همان سال در تفسیر سخنان امام (ره) منتشرشد را حداقل یکبار مطالعه نمایند.



خانم اشراقی " قانونی که براساس نظرامام(ره) عین شریعت بوده" صدای این نظام است و درهمان شرایطی که داشتن ماهواره برای مردم براساس قوانین همین نظام مشکل دارد و با دارنده آن برخورد قضایی میشود , برای شما آنجایی که  روی مبل راحتی خود بوت چرمتان را با لباسهای دیگرتان ست کرده و پا روی پا انداخته و ماهواره نگاه میکنید و صدای هایده وگوگوش که بواسطه انقلاب پدربزرگتان ازایران فرار کرده و در دامان آمریکا پناهنده شدند را هنرهای ماندگاراین آب و خاک معرفی میکند متفاوت میشود،اگر آنرا بلند کردن صدا فراتر از صدای نبی گرامی اسلام(ص) و فرزندخلفش حضرت امام(ره) نمیدانید پس چه میدانید؟ اگر واقعا نظرامام را درباره رعایت قوانین جمهوری اسلامی نمیدانید شمارا باآدرسهای متفاوت گیج نمیکنم ولی ازشما میخواهم حداقل یکبار هم که شده صفحه 353 جلد 10 صحیفه امام (ره) را مطالعه نمائید.

آنانکه اندک تجربه ای در عرصه اطلاع رسانی دارند میدانند که فقط برای پیاده کردن اندیشه های یک شهید در قالب کتاب ،نشریه یا فیلم چقدر باید هزینه کرد تا تفکرات معنوی سرداران گمناممان کمی درجامعه تک خورده ما, پاتکی مناسب را شاهد باشد.

فکرمیکنید صدا وسیما برای اینکه امام را به مردم امت خودش بخواهد بشناساند چقدر هزینه میکند تا فیلم وسریال آن معمار کبیرانقلاب ساخته شود؟ آنوقت یک نفر باجوکی که از سرامیال خودش نشأت میگیرد 35 سال سرمایه گذاری دراین زمینه را یک شبه به باد میدهد.

خانم اشراقی خودتان کلاه خودتان را قاضی کنید و ببینید روی کدام اصهب(شتر سرخ مو) نشسته اید و به جنگ میراث ماندگار چه کسی این چنین شتابان ملقب به تنها زنی میشوید که پس از رحلت نبی گرامی اسلام استر سوار شد.


اگر امروز و بموقع خود را ازاین ناقه سرخ موی که رنگ و لعاب آن چشم شما را گرفته جدا نکنید قطعا روزی شما را باید سوار بر قاطر خاکستری مشاهده کنیم که مسبب تیرباران پیکر فرزندان واقعی امام این امت خواهد شد.
 

پی نوشت:
(1) سوره احزاب آیه 50
(2)-    سوره احزاب، آیه 53
(3)-    ابن ابی الحدید- شرح نهج البلاغة، ج16، ص8
(4)- سوره حجرات آیه 2


نظرات شما عزیزان:

نام :
آدرس ایمیل:
وب سایت/بلاگ :
متن پیام:
:) :( ;) :D
;)) :X :? :P
:* =(( :O };-
:B /:) =DD :S
-) :-(( :-| :-))
نظر خصوصی

 کد را وارد نمایید:

 

 

 

عکس شما

آپلود عکس دلخواه:









نوشته شده در تاریخ یک شنبه 28 مهر 1392 توسط علی جعفری

برچسب ها: اصهب نعیمه اشراقی حمیرا ناقه سرخ  
مرجع دریافت قالبها و ابزارهای مذهبی
By Ashoora.ir & Blog Skin